Industrisanering

När det krävs kvalificerad hjälp

Varje bransch är unik, därför skräddarsyr vi våra tjänster efter era behov. Skadeservice utför industrisanering både kontinuerligt och underhåll under stopptider. Vi erbjuder möjlighet till avtal gällande jourverksamhet och beredskap för akuta insatser.
Vi har kompetenta medarbetare och gedigen kunskap kring alla våra saneringstjänster. All vår personal har väsentlig utbildning och giltiga certifikat. Vi säkerställer alltid att arbetet utförs på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagar och förordningar. Det är nyckeln till vårt gedigna arbete och nöjda kunder.

Vi utför även sanering i form av asbestsaneringPCB-saneringPFAS-saneringklottersanering och sanering efter brand eller vattenskada.

Tjänster inom industrisanering

Vi utför sanering av maskiner och ytskikt i form av golv och väggar inom industrier. Vi hjälper då till med att sanera olja, sot, fett, kobolt och andra industrikemikalier.

Höghöjdsanering

Vi utgör höghöjdsanering med dammsugning och torkning av installationer, kabelstegar, ventilationskanaler och ytskikt i industritak med hjälp av saxliftar, pelarliftar och bomliftar.

Kemsanering

Sanering av kemikaliecontainrar, cisterner och tankar. Både vid planerade underhåll och akutsanering vid läckage. Vi har utbildade kemdykare för kemsanering. Här hittar du mer information om kemdykning.

Högtrycksspolning och högtryckstvättning

Tvättning av fasader och tak med högtryck är effektivt och miljövänligt. Högtrycksspolning av avlopp och tvättning av ledningssystem för skärvätskor och andra kylmedel. Här hittar du mer information om högtrycksspolning.

Kontakta oss för mer information

Michael Bergman
Uppsala/Stockholm

Michael Bergman

Arbetsledare VA/sanering
Roslagen/Gävle

Håkan Olsson

Arbetsledare Sanering och rivning
Leo Keding
Östhammar

Leo Keding

Arbetsledare Sanering och rivning

Vad vi hjälpt till med

Utvalda projekt

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-sanering av hyreshus.

Linanäs Avloppsreningsverk

Linanäs Avloppsreningsverk

Renovering av Linanäs Avloppsreningsverk