PFAS-sanering

Vad är PFAS?

PFAS är en grupp på över 4 700 kemikalier som är vatten-, fett- och smutsavstötande. De används som ytbehandling i många produkter, som kläder, skor, matförpackningar och stekpannor. De finns i brandskum och skidvalla, skönhetsprodukter, möbeltyg och elektronik.

Alla PFAS är skapade av människan. De första började användas redan på 50-talet, men nya användningsområden har gjort att utsläppen accelererat under de senaste decennierna. Det är först under senare tid som vi har börjat förstå hur farliga och vitt spridda de farliga PFAS ämnena är.

Var finns PFAS?

PFAS används till exempel för att impregnera kläder, för att din mat inte ska fastna i stekpannan och de finns även i kosmetika och hudvård.

Idag finns PFAS överallt i vår miljö. De hittas i stora delar av vårt yt-, grund- och dricksvatten. Flera dricksvattentäkter i Sverige har fått stänga på grund av förhöjda halter av bland annat PFOS och PFOA – två av de värsta PFAS-ämnen vi idag känner till. Båda är reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande. Ämnena kom ut i vattnet via brandskum.

Genom vatten, mat, hygienprodukter, luft och damm kan PFAS tas upp av levande varelser och lagras i bland annat levern, njurarna och blodet.

Varför PFAS-sanering?

PFAS är giftigt och skadligt för både människor, djur och natur. Man kan tycka att vi människor borde ha lärt oss av historien. Inte minst efter skandalerna med PCB och DDT, ämnen som visade sig vara både svårnedbrytbara och skadliga för djurs och människors hälsa. Men idag är vi precis lika obetänksamma när det gäller PFAS. Dessutom är PFAS-ämnen ännu mer svårnedbrytbara än PCB och DDT – faktum är att mycket tyder på att många PFAS inte bryts ned alls.

Hur påverkas vi av PFAS?

Man har sett att PFAS bland annat kan påverka lever, immunförsvar och fosterutveckling negativt. Det finns även ett samband mellan PFAS-exponering och vissa typer av cancer.  Tester från SLU visar att alla människor har PFAS i blodet. För att minska förekomsten av PFAS i naturen är det därför viktigt att genomföra PFAS-sanering.

PFAS är alltså ett farligt ämne som naturen inte själv kan ta hand om., vilket gör det nödvändigt att sanera utrymmen och områden där de förekommer.

Förbud mot ett par PFAS

I början av 2000-talet kom rapporter om att PFAS kunde hittas världen över, från fabrikspersonals blod till isbjörnar långt borta i Arktis. Det ledde till att PFOS förbjöds 2008, och att PFOA blir förbjudet från och med december 2020. Flera av ersättarna misstänks dock vara lika problematiska men är fortfarande tillåtna. Och nya, helt otestade PFAS-ämnen fortsätter att komma ut på marknaden.

Vi på Skadeservice arbetar med sanering av en rad giftiga ämnen, däribland PFAS. Det finns flera olika metoder och vi anpassar oss efter varje unik situation. Till exempel har vi mobila reningsverk för att sanera kontaminerat släckvatten som bland annat kan innehålla PFAS.

Kontakta oss för mer information

Tobias Jansson
Hela sverige

Tobias Jansson

Chef Specialsanering, maskiner och fordon

Vad vi hjälpt till med

Utvalda projekt

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-sanering av hyreshus.

Linanäs Avloppsreningsverk

Linanäs Avloppsreningsverk

Renovering av Linanäs Avloppsreningsverk