Tryck & spol

Vi utför spolning och slamsugning av avlopp vid akuta stopp, underhållsspolningar av avloppsstammar och markledningar, högtrycksspolningar och rörinspektioner inklusive dokumentation för att kartlägga orsak till skada eller stopp i ledningar. Vår fastighetsjour är tillgänglig dygnet runt och hjälper dig vid akuta problem. Vi hjälper våra kunder med både förebyggande och akuta åtgärder inom vatten och avlopp. Med modern utrustning kan vi hantera många olika typer av situationer. Behöver du hjälp med ADR-transport eller vattentransport? Läs mer om våra transporttjänster.

Torrsugning

Med våra torrsugar kan vi suga både vått och torrt material. Torrsugning kallas även för vakuumsugning och används för tömning av material och friläggning av avloppsledningar, kablar eller husgrunder. En torrsug kommer enkelt åt annars svåråtkomliga utrymmen som vind, husgrund, eller rivningsmassor. Transporten av det uppsugna materialet blir även den enkel eftersom materialet går direkt in i våra bilar.
När det sen är dags att återfylla kan vi på Skadeservice även hjälpa er med det. Torrsugsbilar går också att använda vid inblåsning av material såsom singel, makadam och leca.

Förebyggande sug- och spoltjänster

Skadeservice arbetar med förebyggande åtgärder för att undvika störningar i avloppsystem. Det kan till exempel vara underhållsspolningar, sugning i dagvattenbrunn, stamspolningar och rörinspektioner.

Rörinspektion

En rörinspektion hjälper till att hitta skador och problem i ett tidigt skede. Vi genomför förebyggande rörinspektioner och kan hjälpa er med rörinspektion i flerfamiljshus, gata, mark och villor. Med hjälp av kameror kan vi inspektera alla sorters avloppsledningar och rör. Att genomföra en rörinspektion gör även att arbetet med att åtgärda problem kan anpassas bättre och på så sätt förhindra att onödigt arbete genomförs.

Högtrycksspolning

Avlopp och rörsystem fylls i takt med att de används med smuts, fett och dylikt. För att förlänga avloppsledningarnas livslängd och för att förhindra onödiga avloppsstopp är högtrycksspolning nödvändigt.

Högtrycksspolning är ett miljövänligt och effektivt sätt att rena avloppsledningar och lösa upp stopp i avloppet. Metoden används både vid akuta stopp och som förebyggande åtgärd. Det höga trycket gör att avloppssystemet kan renas utan kemikalier.

Skadeservice erbjuder högtrycksspolning med både varmt och kallt vatten.

Vi utför

 • Hantering av stopp i avlopp
 • Rensning av brunnar
 • Högtrycksspolningar av avloppsledningar
 • Sugning av farligt avfall
 • Slamsugning
 • Stamspolning
 • Tömningar av tankar
 • Tömning av sludgeoljerester i båt
 • Tömning samt besiktning av oljeavskiljare
 • ADR-transporter

Vi suger upp

 • Sand
 • Makadam
 • Jord
 • Borrkax
 • Aska
 • Spannmål
 • Vatten
 • Slam
 • Flis
 • Isolering
 • Betongkross
 • Glaskross

Kontakta oss för mer information

Hela sverige

Leif Andersson

Segmentschef Transport, Tryck & spol
Johan Berthelsen
Östhammar

Johan Berthelsen

Arbetsledare Tryck och spol samt ADR

Vad vi hjälpt till med

Utvalda projekt

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-sanering av hyreshus.

Linanäs Avloppsreningsverk

Linanäs Avloppsreningsverk

Renovering av Linanäs Avloppsreningsverk