Myndighet

Därför samarbetar myndigheter med Skadeservice

Ett urval av våra tjänster

Vi kan förvandla en skada från den värsta katastrof till ursprungligt skick och ibland bättre genom återställning.
Skadeservice har färdigställda containers för omedelbar insats.
Vid kemiska miljöskador har vi utrustning färdigställd i akutbil för en omedelbar insats.
Vi utför all slags rivning i alla typer av fastigheter och miljöer.
Skadeservice utför sanering av olja, PCB, klotter, asbest och andra miljöfarliga ämnen.
Vi erbjuder olika typer städtjänster och kan hjälpa till vid flyttstädning samt vid skada.
Vi erbjuder våra kunder transport & containerservice.
Vi utför spolning och sugning av avlopp vid akuta stopp, underhållsspolningar av stammar och högtrycksspolning.

Representerar du en myndighet och vill veta mer?

Joakim Jansson
Hela sverige

Joakim Jansson

VD