Sök på skadeservice

Sökresultat för:  – Sida 4

Myndighet

Myndighet Därför samarbetar myndigheter med Skadeservice För fastighetsbolag hålls fastighetsjour. Vi bedriver även uthyrning av maskiner och utrustning för pumpning, avfuktning, byggnation och anläggning. Därutöver

Läs mer »

Städ

Skadeservice erbjuder en rad olika städtjänster, vi hjälper dig med allt från regelbunden hemstädning till större engångsinsatser såsom byggstäd, visningsstäd, flyttstäd eller socialsanering. Inget städuppdrag

Läs mer »
Transport

Transport & container

När du ska bygga eller rensa förråden levererar Skadeservice container att kasta skräp i. När du är klar hämtar vi containern och tömmer samt sorterar

Läs mer »
Tryck och spol

Tryck & spol

Vi utför spolning och slamsugning av avlopp vid akuta stopp, underhållsspolningar av avloppsstammar och markledningar, högtrycksspolningar och rörinspektioner inklusive dokumentation för att kartlägga orsak till

Läs mer »
Katastrofberedskap

Katastrofberedskap

Resurser för all typ av katastrofberedskap Det är omöjligt att veta när katastrofen eller olyckan slår till. Men med rätt beredskap kan arbetet med återställning

Läs mer »
Kemdyk

Kemdykning & vattendyk

Kemdykning Färdigställd akutbil och specialutbildad personal. För att minimera inställelsetiden vid kemiska miljöskador eller olyckor inom industrier har vi utrustning och akutbil konstant färdigställd för

Läs mer »

Rivning

Effektiv rivning med specialiserad maskinpark Ibland vill vi förändra, ibland är en rivning nödvändig för att kunna återställa. Skadeservice utför all slags rivning i alla

Läs mer »

VVS-installation

Rörmokare för säkra VVS-installationer Behöver ni hjälp med att byta ut blandare i kök eller badrum, eller är det kanske dags att byta toalettstolen? Våra

Läs mer »

Fastighetsjour

Fastighetsjour dygnet runt, året runt Avbrott och skador följer sällan kontorstimmarna. Därför erbjuder vi på Skadeservice fastighetsjour dygnet runt, året runt för att du ska

Läs mer »
Byggservice

Byggservice

Vi återställer, bygger nytt och renoverar Oavsett om ni ska renovera för att ni vill eller för att ni måste, kan vi hjälpa er. Skadeservice

Läs mer »

Olika kunder - Olika behov - Vi har lösningarna