PCB-Sanering av HUGE Bostäder

Samarbetet mellan Skadeservice och alla inblandade från Huge har varit mycket bra under hela projektet. Skadeservice har även visat öppenhet samt varit transparant och ärlig i alla lägen.
Jörgen Frändén, Projektledare Huge Bostäder AB

Vi har på uppdrag av HUGE Bostäder sanerat PCB-fog på fasaden av ett hyreshus, flertalet trapphus samt sanerat marken från PCB. Det är intressant hur viktigt ett enda samtal är, vi hade aldrig tidigare arbetat med Jörgen som beställare. När han ringde oss första gången kunde vi inte föreställa oss hur roligt och utvecklande det här projektet skulle bli. Vi har sedan det samtalet sanerat nära 1km PCB-fog, tilläggs isolerat, sanerat PCB från mark och mycket mer i ett enda projekt med hårda krav på dokumentation och kvalitet. Framgången i hela projektet beror på en mycket nära dialog med täta byggmöten, närvaro på plats av beställare och entreprenör, samt en god kommunikation med hyresgästerna. Det miljöfarliga avfallet valde vi att transportera direkt för destruktion till Kumla utan mellanlagring.

Hur det såg ut

Galleri