Tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud tjänster inom sanering, bygg, återställning, katastrofberedskap, dykning och översvämningar.
Vi kan förvandla en skada från den värsta katastrof till ursprungligt skick och ibland bättre genom återställning.
Skadeservice erbjuder fastighetsjour dygnet runt, året runt för att du ska känna dig trygg i att du kan få hjälp när olyckan väl är framme.
Skadeservice har färdigställda containers för omedelbar insats.
Vid kemiska miljöskador har vi utrustning färdigställd i akutbil för en omedelbar insats.
Vi utför all slags rivning i alla typer av fastigheter och miljöer.
Skadeservice utför sanering av olja, PCB, klotter, asbest och andra miljöfarliga ämnen.
Vi erbjuder olika typer städtjänster och kan hjälpa till vid flyttstädning samt vid skada.
Vi erbjuder våra kunder transport & containerservice.
Vi utför spolning och sugning av avlopp vid akuta stopp, underhållsspolningar av stammar och högtrycksspolning.
Vi har en omfattande maskin och fordonspark för omedelbar insats vid akuta katastroflägen.