Taksnöröjning

Ansvar

När vintern kommer ansvarar du som fastighetsägare eller din bostadsrättsförening för att marken kring fastigheten är skottad och halksäker. Som fastighetsägare kan man annars bli ansvarig för både personer och egendom som skadas till följd av nedfallande snö och is.

Låt oss hjälpa er med snöröjningen av taken

Vi har de utbildningar, redskap och certifikat som krävs för att utföra taksnöskottning så snabbt, säkert och effektivt som möjligt. Vi har utbildad och behörig personal för ett säkert arbete på höga höjder. Vi kan röja snö med både kranbil och med våra torrsugsfordon. Vänd er till oss, vi hjälper er! Med mångårig erfarenhet från den här typen av tjänst, innehav av lift- och höghöjdsutbildning löser vi ert problem med snööverhäng och istappar från taken.

Orsak till rasrisk

Att snö och is faller ner från tak beror främst på avsmältningen, det vill säga att snö omvandlas till is och vatten. Processen skapas genom solens värme och genom värmeläckage genom hustaket. Vid stora yttre temperaturvariationer – mycket kalla dygn kombinerade med relativt varma dygn – ökar snösmältningen och isbildningen. Det blir tydligt vid stuprören där det snabbt bildas istappar. Faran för nedfallande istappar uppmärksammas ofta av förbipasserande på gatan. En betydligt större risk är den isbildning som skapas på takfall och takdetaljer mellan snöskiktet och den relativt varma yttertaksplåten. Är värmetillförseln från huset stor bildas dessutom vatten mellan plåt och is. Friktionen minskar då, vilket leder till risk för nedglidande isblock och snö. Istapparna faller oftast lodrätt från sitt fäste medan blockens fallinje slutar vid trottoarkant. Det innebär att varningen vid stupröret leder de gående ut mot trottoarkanten och därmed till riskzonen för de fallande snö- och isblocken.

Vi erbjuder

  • Snöskottning som förebygger ras
  • Röjning av snö-överhäng från tak
  • Röjning av istappar

Självklart hjälper vi även till med snöröjning på marken

Med vintern kommer snön och lagkrav för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att sköta snöröjning och annat vinterunderhåll kring fastigheten. Vi ser till att marken som tillhör din fastighet är säker för boende och andra som passerar, för att undvika att någon halkar och skadar sig

Vi erbjuder

  • Snöröjning
  • Snöskottning
  • Halkbekämpning genom sandning eller saltning.

Kontakta oss för mer information

Tobias Jansson
Hela sverige

Tobias Jansson

Chef Specialsanering, maskiner och fordon
Martin Axelsson Ahola
Hela sverige

Martin Axelsson Ahola

KMA Samordnare

Vad vi hjälpt till med

Utvalda projekt

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-sanering av hyreshus.

Linanäs Avloppsreningsverk

Linanäs Avloppsreningsverk

Renovering av Linanäs Avloppsreningsverk