Sanering efter covid-19

Vad är Corona, Covid-19?

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta återfinns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor.
De sju coronavirus som man vet kan smitta människor ger väldigt varierande symtom, vissa av dessa virus är mycket vanliga och orsakar oftast vanlig förkylning. Varianterna sars, mers och covid-19 kan orsaka betydligt allvarligare luftvägssjukdom.
WHO har den 11 mars 2020 klassat Covid-19 som en pandemi.
Viruset orsakar feber och luftvägsbesvär och lunginflammation. Allvarlig sjukdom har främst drabbat äldre och de med bakomliggande sjukdomar.
I huvudsak tros smittspridning ske genom kontaktsmitta eller via luften från hostningar och nysningar. Smitta kan också spridas genom kontakt med förorenade ytor eller föremål men det är ännu inte helt klarlagt hur länge viruset kan överleva på ytor och föremål.

Förebyggande åtgärder

Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
Som företag kan du höja säkerheten och tryggheten för anställda på framförallt två vis.

Städning

Se över frekvensen av städningen och säkerställ att städningen utförs korrekt. Vi på Skadeservice AB arbetar alltid efter checklistor så att inget moment missas. Vi utbildar vår personal löpande och ser alltid till att ha de certifikat som krävs för de uppdrag vi åtar oss.

Biozone, luftrening 24/7

Minska smittspridning på kontor, sjukhus och hemmet med BioZones luftrenare som reducerar bakterier, virus, mögel och andra föroreningar på ett miljösmart och kostnadseffektivt sätt. Aggregaten sanerar och fräschar upp luften, tar bort föroreningar, virus, bakterier, mögelsporer och dåliga lukter. BioZone luftrenare tar bort bakterier från luft och ytor även i små och trånga utrymmen som är svåra att komma åt.
Hos oss kan ni hyra eller köpa ett BioZone aggregat som renar luften 24/7, vi har aggregat som renar upp till 270 kvm.

Prisexempel

150:-/dygn eller 875:-/vecka.
Vid längre uthyrning kontakta oss för offert. Utställning/hemtagning 980:- per tillfälle.
Priserna är exklusive moms.

Kontakta oss för mer information

Hela sverige

Wiktoria Eriksson

Arbetsledare Städ och lättare sanering
Roslagen/Gävle

Håkan Olsson

Arbetsledare Sanering och rivning
Leo Keding
Östhammar

Leo Keding

Arbetsledare Sanering och rivning

Vad vi hjälpt till med

Utvalda projekt

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-sanering av hyreshus.

Linanäs Avloppsreningsverk

Linanäs Avloppsreningsverk

Renovering av Linanäs Avloppsreningsverk