Brandsanering

Sanering efter brandskada

Det är oftast inte ekonomin, utan de ägodelar med högt affektionsvärde som är den största förlusten i händelse av en brand. Det gäller därför att få till en snabb och effektiv insats på saneringsarbetet för att minimera skadorna av brand och släckvatten.

På Skadeservice arbetar vi för att lokaler och hem ska kunna återtas så fort som möjligt för de drabbade. Innan saneringsarbetet startar görs en grundlig besiktning, där utvärderas vilka saneringsmetoder som ska användas. Är det en gammal byggnad där miljöfarliga material använts? Då kan extra insatser behövas, text för asbest. Här tas även den lösöresegendom tillvara som går att räddas. Lösöret rengörs varsamt och magasineras tills det kan återföras.

Röken är även den en förödande faktor. Med hjälp av olika luktsaneringsmetoder tar vi bort all brandlukt, oftast via jonisering eller ozonbehandling. Vid en brandsanering rengörs utrymmen och de delar av byggnaden som skadats återställs och restaureras. Vi har all kunskap och de resurser som krävs inom företaget för att hjälpa till med en fullständig återställning.

En brandsanering hjälper er återfå ert hem eller er byggnad och hjälper er att gå vidare. Vi samarbetar med försäkringsbolagen för att kunna lösa hanteringen av ditt ärende så smidigt som möjligt.

Behöver du hjälp med att sanera efter en brand?
Kontakta oss på Skadeservice så hjälper vi dig med din brandskadesanering.

Kontakta oss för mer information

Hela sverige

Wiktoria Eriksson

Arbetsledare Städ och lättare sanering
Roslagen/Gävle

Håkan Olsson

Arbetsledare Sanering och rivning
Leo Keding
Östhammar

Leo Keding

Arbetsledare Sanering och rivning

Vad vi hjälpt till med

Utvalda projekt

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-sanering av hyreshus.

Linanäs Avloppsreningsverk

Linanäs Avloppsreningsverk

Renovering av Linanäs Avloppsreningsverk