Fasad & Fönster

Fönsterbyte kan öka ljusinsläppet och minska energiförbrukningen

Visste du att ni kan spara på er energiförbrukning genom att byta fönster till energimärkta fönster? Förutom att det kan vara ett lyft för husets utseende kan det alltså innebära sänkta energikostnader eftersom kallras och otätheter kan minska.

Fasadrenovering för skydd och skönhet

Många hus har under åren renoverats invändigt samtidigt som utsidan lämnas i sitt ursprungliga skick. En fasad åldras och slits med tiden. Fasaden har en viktig roll i att skydda huset samtidigt som det är en stor del i hur en byggnads utseende uppfattas. Att renovera fasaden däremot lyfter ett gammalt hus utseende väsentligt. Det kan även vara ett ypperligt tillfälle att tilläggsisolera i samband med fasadrenoveringen.

Att byta fönster och utföra en fasadrenovering är båda arbeten som kräver kunskap, tid och viss säkerhetsutrustning. Skadeservice riktar sig till fastighetsbolag, storföretag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi tar oss an såväl enplansvillan som flervåningshuset med samma engagemang!

Oavsett vad din anledning till fönsterbytet eller fasadrenoveringen är, kan du vända dig till oss på Skadeservice. Vår byggservice utför mer än återställning efter skador.

Kontakta oss för mer information

Fredrik Petterson
Östhammar

Fredrik Petterson

Arbetsledare Bygg

Vad vi hjälpt till med

Utvalda projekt

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-sanering av hyreshus.

Linanäs Avloppsreningsverk

Linanäs Avloppsreningsverk

Renovering av Linanäs Avloppsreningsverk