Sanering

Skadeservice hjälper er med saneringen

Skadeservice utför sanering av oljaPCBklotterasbest och andra miljöfarliga ämnen. Vi skräddarsyr avtal med olika typer av verksamheter för sanering om olycka inträffar. Vi hjälper er med hela processen och kan även bistå i kontakt med försäkringsbolag under skadehanteringen.

Hus och anläggningar som drabbas av brand-, vatten-, eller avloppsskada saneras och återställs. Om så krävs rivs skadad del eller hela fastigheter och återställs till ursprungligt skick. Lösöret tas om hand, saneras samt magasineras vid behov och återförs när återställningen är klar.

Vi utför professionell sanering och desinficering av COVID-19 och andra typer av virus och bakterier, bland annat i sjukhuslokaler, på vårdhem, förskolor, hotell, restauranger, fastigheter, lokaler och arbetsplatser.

Högtryckstvättning

Vi högtryckstvättar med miljövänliga tvättvätskor med het eller kallvattentvätt. Vi har kunskap om att rengöra utan att förstöra. De vanligaste områdena för högtryck är fasadtvätt och klottersanering, men högtryckstvätt kan även användas för, cisterner, tunnlar och mark.

Fler tjänster inom Sanering

Kontakta oss för mer information

Roslagen/Gävle

Håkan Olsson

Arbetsledare Sanering och rivning
Leo Keding
Östhammar

Leo Keding

Arbetsledare Sanering och rivning

Vad vi hjälpt till med

Utvalda projekt

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-sanering av hyreshus.

Linanäs Avloppsreningsverk

Linanäs Avloppsreningsverk

Renovering av Linanäs Avloppsreningsverk