Vattenskadesanering

Sanering efter fukt och vattenskada

Har ni råkat ut för en vattenskada eller fuktskada? Vattenskador kan uppstå tvärt från ett trasigt rör som sprutar vatten, ett kraftigt regnoväder eller en olycka. Det kan också uppstå vattenskador sakta under en längre tid från dolda brister eller svårupptäckta skador. Oavsett hur vattenskadan har uppstått är det viktigt att den åtgärdas snabbt och korrekt för att förhindra större skador eller värdeförluster.

Sanering efter en vattenskada

Innan saneringen kan påbörjas är det viktigt att fastställa orsaken till hur vattenskadan uppstått samt åtgärd. Detta för att förhindra att den uppstår igen. Vi inleder därför vårt arbete med en utförlig utredning, även kallat fuktutredning.

Hur går saneringen till?

Om det är vatten kvar i utrymmet pumpas detta ut med hjälp av en länspump. Efter att utrymmet har tömts på vatten använder vi oss av vår avfuktningsutrustning för att torka och avfukta utrymmet innan det kan återställas.
Material och lösöre som kan och behöver restaureras åtgärdas. Under tiden för återställandet kan lösöre som klarat sig magasineras för att förhindra att de tar skada under saneringsarbetet.
När vattenskadesaneringen sen är klar hjälper vi er med att flytta tillbaka ert magasinerade lösöre.

Kontakta oss för mer information

Martin Axelsson Ahola
Hela sverige

Martin Axelsson Ahola

KMA Samordnare

Vad vi hjälpt till med

Utvalda projekt

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-sanering av hyreshus.

Linanäs Avloppsreningsverk

Linanäs Avloppsreningsverk

Renovering av Linanäs Avloppsreningsverk