Takrenovering

Takbyte och takläggning

Ett takbyte kan göra stor skillnad för ett hus utseende och för skyddet mot regn och rusk. Men om det görs slarvigt, på fel sätt eller med fel material kan det däremot bli riktig skada på huset.

Vår byggservice började som ett komplement till våra sanerings och skadetjänster men idag tar vi oss an stort som smått och erbjuder våra tjänster till dig även om ditt hus inte råkat ut för en skada.

Att lägga om taket är ett stort jobb och kräver kunskaper om ventilation och avrinningssystem utöver själva takläggningen. Vår erfarenhet av att återställa tak och byggnader efter skada och mer specifikt vattenskada, gör att vi vet hur ett takbyte och en takläggning ska göras på rätt sätt för att undvika att liknande skador sker i framtiden!

Kontakta oss för mer information

Fredrik Petterson
Östhammar

Fredrik Petterson

Arbetsledare Bygg

Vad vi hjälpt till med

Utvalda projekt

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-sanering av hyreshus.

Linanäs Avloppsreningsverk

Linanäs Avloppsreningsverk

Renovering av Linanäs Avloppsreningsverk