Oljesanering

Sanering av olja i mark och vatten

Har ni stött på olja i marken på er tomt? Eller behöver ni hjälp med att nedmontera och forsla bort en gammal oljepanna och oljetank?

Oljeutsläpp kan ske till följd av en rad olika saker, när det kommer till byggnader är det vanligt att oljan kommer från en läckande villatank eller farmartank. Ofta upptäcks ett oljeutsläpp i samband med byggarbeten eller att någon gräver i marken. När det kommer till oljeutsläpp i vatten från exempelvis båtar är det enklare att upptäcka oljespillet.

Oljeläckage kan leda till stora problem för den närmiljön och de vattendrag som riskerar att påverkas. Det är därför viktigt att saneringen av olja sker omgående för att minimera miljöpåverkan. En snabb oljesanering minskar risken för långvariga skador.

Vad ska ni då göra när ni stöter på ett oljeläckage?

Det är såklart viktigt att informera myndigheter och kommun om upptäckten så att de kan vidta de åtgärder som behövs.
Efter detta hör ni av er till oss på Skadeservice. Vi har utrustningen, erfarenheten och kunskapen som behövs för att genomföra oljesaneringen snabbt, effektivt och grundligt. Skadeservice riktar sig till företag, myndigheter, fastighetsägare och privatpersoner i hela Sverige.

Kontakta oss för mer information

Tobias Jansson
Hela sverige

Tobias Jansson

Chef Specialsanering, maskiner och fordon

Vad vi hjälpt till med

Utvalda projekt

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-sanering av hyreshus.

Linanäs Avloppsreningsverk

Linanäs Avloppsreningsverk

Renovering av Linanäs Avloppsreningsverk