PCB-sanering

PCB är en grupp av miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som är svåra att bryta ner. Hur giftig PCB är beror på halten klor som den innehåller. Det är vanligt att PCB förekommer i byggnader som byggdes eller renoverades mellan ungefär 1955–1975.

Var finns PCB?

Under perioden som PCB användes inom byggindustrin, var det vanligt att det användes som mjukgörande i fogmassor. Det användes ofta även i plastbaserade golvmassor som skulle fungera som halkskydd, vanligt förkommande i storkök eller industrilokaler. Andra ställen som PCB kan förekomma är i isoleringsrutor för offentliga byggnader eller kontor och i kondensatorer i exempelvis lysrör.

Varför PCB-sanering?

PCB är giftigt och kan orsaka flera sjukdomar bland annat cancer. Hos barn finns risken att PCB påverkar minnesförmågan och korttidsminnet. Det är därför viktigt att PCB-saneras och att saneringen utförs av kunnig personal som är utbildade inom denna typ av sanering och som följer säkerhetsföreskrifterna.
Skadeservice har rätt kompetens och fullständig utrustning för hantering av miljö- och hälsofarligt avfall som PCB och asbest.

Kontakta oss för mer information

Roslagen/Gävle

Håkan Olsson

Arbetsledare Sanering och rivning
Leo Keding
Östhammar

Leo Keding

Arbetsledare Sanering och rivning

Vad vi hjälpt till med

Utvalda projekt

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-sanering av hyreshus.

Linanäs Avloppsreningsverk

Linanäs Avloppsreningsverk

Renovering av Linanäs Avloppsreningsverk