Kemdykning & vattendyk

Kemdykning

Färdigställd akutbil och specialutbildad personal.

För att minimera inställelsetiden vid kemiska miljöskador eller olyckor inom industrier har vi utrustning och akutbil konstant färdigställd för en omedelbar insats. Vår personal är specialistutbildad för denna typ av uppdrag och har bred erfarenhet.

Skadeservice erbjuder även hjälp med vattendykning vid besiktning och utbyte av bryggor, kajer och bojkättingar.

Avtal för kemsanering

Vi har avtalskunder där vi löpande utför kemsaneringar som tömning, sanering och tvättning av tankar och cisterner inför besiktningar av dessa. Vi utför även saneringar efter läckage och överfyllnad av bland annat lut och saltsyra. Sanering av kemcontainers är andra vanligt förekommande arbeten samt att tvätta rent tankar och invallningar. Inom industrier erbjuder vi beredskapsavtal gällande kemsanering. Vi utför då tömning och tvättning av cisterner och tankar inför besiktningar av dessa. Vi kan också omhänderta spill och rester efter läckage och överfyllnad.

Ett riskfyllt arbete

Kemdykning och vattendykning är riskfyllda arbeten och ställer höga krav på fysik och hälsa. Därför följer vi upp vår personals hälsa regelbundet. Vi ser alltid till att vår personal har uppdaterade utbildningar och certifikat. Vi genomför noggranna medicinska kontroller varje år av personal som utför kemdykning och vattendykning. Allt för att säkerställa dykarnas trygghet och säkra arbetsplatser.

Utrustning för kemdykning

  • Kemdräkter
  • Andningsaggregat
  • Tätningsutrustning
  • Pumpar
  • Röksug
  • Kemikalier för neutralisering och inkapsling
  • Skuminjektorer
  • Släckare
  • Indikeringsutrustning

Kontakta oss för mer information

Hela sverige

Fredrik Ödman

Segmentschef Operativ Drift
Martin Axelsson Ahola
Hela sverige

Martin Axelsson Ahola

KMA Samordnare

Vad vi hjälpt till med

Utvalda projekt

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-sanering av hyreshus.

Linanäs Avloppsreningsverk

Linanäs Avloppsreningsverk

Renovering av Linanäs Avloppsreningsverk