Asbestsanering

Asbest är totalförbjudet sen 1982 men är fortfarande vanligt förekommande i flera byggnader. Att asbest är farligt är det många som vet, men vad får du göra själv när det kommer till asbest?
Det korta svaret är ingenting. Att bo i ett hus där asbest förekommer innebär ingen direkt fara. Det är när asbest bearbetas som de farliga asbestfibrerna frigörs.

När kommer de farliga fibrerna i asbests fram?

Att arbeta med eller riva material som innehåller asbest gör att de långa och ihärdiga fibrerna släpps ut i luften. Fibrerna stannar länge i luften och om de andas in kan de leda till flera farliga lungsjukdomar.
Det är därför viktigt att asbest tas bort på rätt sätt, att genomföra en asbestsanering kan alltså förhindra att ni råkar utsätta er för dessa farliga fibrer av misstag.

Var kan asbest förekomma?

Asbest användes flitigt mellan 1950–1970 om du bor i en byggnad som byggdes under denna tid är det stor risk att det förekommer asbest i någon form i ditt hem. För att få bort denna asbest kommer du behöva asbestsanering.

Vanliga material och konstruktioner där asbest kan förekomma är:

  • Brand- och Bullerskydd i ventilationsanläggningar, soprum, skivor, kanaler & golvplattor.
  • Eternitplattor och eternitskivor.
  • Fönsterbänkar, skivor under fönsterbänkar, fönsterkitt, fix och fog till kakel.
  • Färger, plaster, lim och underskikt till golvmattor.
  • Värmeisolering i rör och värmepannor.

Asbest förekommer alltså i flera varianter och former. Det kan vara svårt att veta vart och i vilket uträckning det förekommer i ditt hem. Med en asbestsanering får du hjälp med att gå igenom ditt hem och du kan efter den genomförda saneringen känna dig trygg i att du har ett säkert och asbestfritt hem.

Kontakta oss för mer information

Michael Bergman
Uppsala/Stockholm

Michael Bergman

Arbetsledare VA/sanering
Roslagen/Gävle

Håkan Olsson

Arbetsledare Sanering och rivning
Leo Keding
Östhammar

Leo Keding

Arbetsledare Sanering och rivning

Vad vi hjälpt till med

Utvalda projekt

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-sanering av hyreshus.

Linanäs Avloppsreningsverk

Linanäs Avloppsreningsverk

Renovering av Linanäs Avloppsreningsverk