Linanäs Avloppsreningsverk

Jag upplever en ärlighet i allt de gör. Vad som än ska göras så känns det som att vi jobbar mot samma mål. Jag skulle gärna anlita Skadeservice igen!
Per Claesson, beställare åt Roslagsvatten

Linanäs Avloppsreningsverk på Ljusterö ligger delvis under vatten. Det innebär att vi måste ta hänsyn till flera synpunkter gällande vattenverksamhet från många aktörer så som Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Region Stockholm och självklart den marina miljön i största synnerhet. Att renovera under sommarhalvåret då det är högsäsong för turismen var inte aktuellt eftersom Waxholms färjan har sin hållplats intill byggnaden samt intilliggande restaurang. Arbetet behövde alltså utföras i höstens regn, blåst och kyla. Det har varit utmanande, men vi har lyckats genomföra arbetet helt och hållet med egen personal och utrustning. Vi vattenbilar själva, vi armerar, formar och gjuter själva, vi målar om och byter panel på byggnaden själva. All deponi sorterar vi och tar hand om på ett miljövänligt sätt!

Hur det såg ut

Galleri