Katastrofberedskap

Resurser för all typ av katastrofberedskap

Det är omöjligt att veta när katastrofen eller olyckan slår till. Men med rätt beredskap kan arbetet med återställning och återhämtning bli enklare.

För direkt hjälp vid katastrof är det räddningstjänsten som rycker ut. Men vad händer när de lämnar och vad är nästa steg?
När räddningstjänsten lämnat tar vi på Skadeservice över. Vi ser till att röja upp och återställa natur, byggnader och omgivning och kanske är det framförallt din vardag som vi hjälper till att återställa. Vi har resurser för all typ av katastrofberedskap från hantering av höga flöden och översvämningar till sanering efter olje- och kemikalieutsläpp och omhändertagande av släckvatten efter en storskalig brand.

Vi har mångårig erfarenhet av allt från invallning och oljeutsläpp till brandskador. Med depåer spridda över landet kan vi vara etablerade för återställande arbete inom några få timmar.

Skadeservice har pumpar för alla situationer

Oavsett situation har vi den pump som krävs. Våra pumpar har kapacitet från 0,5 m³ till 30 m³ per minut. Det gör att vi kan vara behjälpliga vid storbränder och att vi enkelt kan leverera vatten. Förutom pumparna har vi 1000-tals meter slang, kopplingar, elverk samt högtryckspumpar på upp till 12 bar för att kunna bistå vid katastrofer. Våra brandpumpar har kapacitet på upp till 10.000 liter/minut.

Skadeservice har även dränkbara avloppspumpar som pumpar upp till 18.000 liter/minut. Det kan jämföras med att tömma en normalstor villapool på ca 1 minut. Våra pumpar drivs antingen med el eller drivmedel och är konstruerade för att klara slampumpning. För att klara strömförsörjningen finns egna elverk där tillgång till elnätet saknas eller är utslaget.

Invallning av kemikalier

Vi kan bistå med olika typer av invallning med hjälp av barriärer i olika dämningshöjder. Förutom detta kan vi även hjälpa till med oljesanering i både vatten och mark. I utrustningen ingår EX pumpar, monopumpar, länsor, absorbenter och saneringsmedel.

Transporterna sköter vi med egna ADR fordon. Vi har även egna kranbilar, då det behövs.
För rening av vatten efter skada har vi filter och settlingsanläggningar. I vår beredskap finns tätningsutrustning för att täta rör- och cisternläckage. Vi har även tankar för mellanlagring och förvaring.

Snabb hantering av katastrof

Efter en katastrof eller olycka är det viktigt med snabb och effektiv hantering. Därför har vi all vår beredskapsutrustning lastad i containers för omedelbar transport. Vi har även egna transportfordon som gör att vi inte är beroende av utomstående leverantörer.

Kontakta oss för genomgång och planering av er situation och vad som kan göras i förebyggande syfte.
Vi hjälper er med avtal om garanterade insatser vid eventuella problem.

Exempel på innehåll

 • Eldrivna pumpar, kapacitet 100 l/m till 30 000 l/m.
 • Pumpar drivna med bensin/diesel med kapacitet 250 l/m till 6 000 l/m.
 • Slangar, kopplingar och tillbehör.
 • El-centraler och kablar.
 • Elverk med kapacitet från 2 till 450 Kwa.
 • Olika typer av barriär för invallning med dämningshöjd upp till 120 cm.
 • Storsäck

Katastrofresurser och utrustning

 • Välutbildad personal
 • Flertalet bredskapsdepåer i landet
 • Länspumpar
 • Elverk
 • Översvämningsbarriärer
 • Gabioner
 • Plastsäckar
 • Storsäck
 • Lastväxlarbilar
 • Containrar

Kontakta oss för mer information

Joakim Jansson
Hela sverige

Joakim Jansson

VD
Tobias Jansson
Hela sverige

Tobias Jansson

Chef Specialsanering, maskiner och fordon
Fredrik Jensen
Hela sverige

Fredrik Jensen

Produktionschef

Vad vi hjälpt till med

Utvalda projekt

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-Sanering av HUGE Bostäder

PCB-sanering av hyreshus.

Linanäs Avloppsreningsverk

Linanäs Avloppsreningsverk

Renovering av Linanäs Avloppsreningsverk