Maskin & fordonspark

Vi på skadeservice har en omfattande maskin och fordonspark för omedelbar insats vid akuta katastroflägen. 

Vår fordonspark

Transportfordon

Skadeservice AB har egna fordon med flakväxlare med kran och olika släp.

Sug och spolbilar

Egna fordon för både torr och våtsugning samt fordon för ADR transport.

Terrängfordon

Bandvagnar och fyrhjulingar för terrängtransporter, båtar för utläggning av länsor m.m.

Last och grävmaskiner

I varierande storlek.

Pumpar

El/diesel eller bensindrivna pumpar med kapacitet på upp till 30 m³/min

Elverk

För omedelbar och oberoende strömförsörjning vid akutlägen, kapacitet upp till 450 KVA

Oljeupptagare/Skimmers

För automatiserad upptagning av oljor på vatten och land.

Containers och tankar

Sopcontainers 10-40 m³ och förrådscontainers 8-20 fot samt tankar 1-13 m³. All beredskapsutrustning ligger packad och klar i lastväxlarcontainers för avfärd inom 1 timme.

Avfuktare

Avfuktningsutrustningar samt utrustningar för avjonisering och fog behandling vid dålig lukt.

Skyliftar

Skyliftar med upp till 18 meters arbetshöjd samt saxliftar upp till 8 m arbetshöjd

Uthyrning

De vanligaste förekommande bygg- och industriverktygen. Maskinerna finns även för uthyrning. Björnpumpar finns till uthyrning eller försäljning.

För mer information kontakta

Tobias Jansson
Hela sverige

Tobias Jansson

Chef Specialsanering, maskiner och fordon